Weekendcursus Tekstanalyse: Westkaai van Bernard-Marie Koltès

Heb je zin in een reis door de wereld van auteur Bernard-Marie Koltès? In deze weekendcursus analyseer je in twee dagen het theaterstuk Westkaai.

Auteur Bernard-Marie Koltès roept in zijn stukken doorgaans een nachtelijke wereld op aan de zelfkant van de grote stad. Zijn personages, meestal van niet-Europese afkomst, zoeken naar hun identiteit in een nieuwe omgeving. Hij schrijft op zintuigelijke wijze en roept werelden op waar je als lezer zelf middenin lijkt te staan. 

In Westkaai bevinden deze personages zich in een ‘jungle’ waar het recht van de sterkste geldt. Wie de vreemdeling is, wordt steeds vager, wat hij wil wordt steeds duidelijker. Als iedereen recht heeft op het najagen van zijn geluk, ten koste van wie en wat wordt dat bevochten? Het is wonderlijk licht en schaamteloos grappig, al doet een eerste lezing anders vermoeden.

Tekstanalyse met Judith Bruynzeels
Samen met theatermaker Judith Bruynzeels zoom je in op de tekst en de taal van de personages. Zo kom je stap voor stap dichterbij de zeggingskracht van de tekst en welke keuzes jij zou willen maken om de tekst tot leven te brengen.

Data:
Nog onbekend

Kosten: €125,-