Opleiding Theatermaker

De deeltijdopleiding ‘Theatermaker voor het amateurtheater’ (TMA) is een driejarige opleiding voor mensen met een serieuze ambitie in het maken van (amateur)theater en een grote wens in verdiepen van theatrale vaardigheden. TMA biedt een horizon verbredende nieuwe stap voor mensen met een fascinatie voor theater, artistieke ideeën en leidinggevende capaciteiten, die graag met anderen een creatief proces aangaan.

Wat kun je verwachten?
De TMA is een regieopleiding en leidt op tot regisseur in het amateurtheater, maar is feitelijk veel omvattender: we leggen een grote nadruk op het ontwikkelen van een eigen creatieve stijl, en een persoonlijke, geëngageerde visie op theater. Daarom spreken we van een opleiding tot Theatermaker.

De TMA traint toekomstige regisseurs/theatermakers in het coachen van spelers naar verrassende en eigenzinnige theatervoorstellingen. Je onderzoekt het ‘eigen’ instrument als maker, ontwikkelt je eigen fascinatie en stijl, leert technieken om repetities effectief en inspirerend vorm te geven, spannend theatraal materiaal uit je spelers te halen en diverse vormen van theatermaken toe te passen op de spelvloer.

Gedurende de driejarige deeltijd opleiding:

  • Krijg je theoretische kennis over het maken van theater in al zijn verschijningsvormen
  • Ontwikkelt je creatieve, praktische, communicatieve en didactische vaardigheden
  • Leer je te werken met groepsdynamiek
  • Krijgt je inzicht in het creatieve proces van theater maken
  • Leer je mogelijkheden, vaardigheden en beperkingen van spelers benutten

 

Voor wie?

  • Theaterliefhebbers met regie-ambitie
  • Docenten, die (binnen hun lessen) met theater werken
  • Werknemers in de maatschappelijke sector, die bijzondere (theater)projecten willen doen met specifieke doelgroepen
  • Iedereen die iets met een groep mensen wil bereiken en daar de technieken die theater biedt bij in wil zetten

 

Bekijk de studiegids voor een overzicht van het hele studieprogramma!

 

Diploma
Wanneer je de opleiding met succes afrondt, krijg je een landelijk erkend diploma ‘theaterregisseur voor de amateurkunst’ uitgereikt. Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie & Amateurkunst (LKCA) toetst de theateropleiding aan de landelijke eisen. Daarna kun je aan de slag als theatermaker voor de amateurkunst.

Praktische informatie
Lesavonden zijn donderdagavond 19:30u – 22:00u
Er zijn 8 werkweekenden per jaar.
Houdt rekening met ongeveer 60 uur thuisstudie per lesjaar.

Belangrijke data 2019/2020
Open lessen: 25-01-2020 (14.00-16.00 uur), 14-05-2020(19.30-22.00 uur)
Selectiedag: 15-02-2020 en 06-06-2020 (11:00-16:00 uur)
Start nieuwe lichting: september 2020 (bij voldoende deelnemers)
Einde opleiding: juli 2023

De opleiding kan uitsluitend van start gaan met minimaal 15 deelnemers.

Kosten
Selectiedag: €50,-
Totale studiekosten: € 5.450,- (inclusief kosten selectiedag )
Termijnbetaling is mogelijk in overleg.

Wil je je opgeven voor een open les, het selectieweekend of de opleiding? Stuur een mail naar Nina Klinkhamer, Educatie: nina.klinkhamer@huisvanpuck.nl. Voor de selectiedag moet het inschrijfformulier ingevuld worden.