Theaterproject Veerkracht

Veerkracht is een theaterproject voor en door ouderen.

Huis van Puck, DrieGasthuizenGroep, SWOA, Rozet en theaterdocent Boaz Boele hebben de handen ineen geslagen in het project Veerkracht. Het gehele project draait op de input van de deelnemers. Zij worden uitgedaagd verhalen te delen en deze vervolgens uit te beelden in het theater.

Middels theaterlessen brengen we de deelnemers samen in een omgeving waar zij zich op theatraal gebied kunnen ontplooien. Wij zetten ze in hun kracht en leggen de focus op ieders kwaliteiten in plaats van gebreken. We prikkelen de creativiteit van de deelnemers en laten ze op een veilige plek (weer) vertrouwen krijgen in zichzelf. De deelnemers leren zich in te leven in andere situaties en personen, leren samen te werken en nieuwe kanten van zichzelf te ontdekken. Er is volop ruimte tot het delen van verhalen, die de leidraad in de inhoud en vorm van de lessen vormen.

Meer informatie? Neem contact op met Nina Klinkhamer, educatie: nina.klinkhamer@huisvanpuck.nl