Koor Angerenstein

Koor Angerenstein is ooit opgericht als wijkkoor Angerenstein, maar het staat al lang open voor iedereen. We repeteren eens in de twee weken op woensdagavond in Huis van Puck. We zingen populaire liedjes, meestal drie- of vierstemmig. Nieuwe leden zijn welkom, kom gerust een keer proefzingen!

Wil je meer weten? Mail: koorangerenstein@gmail.com

Meer huisgenoten