Koor Angerenstein

Een gezellig koor dat 2 wekelijks op woensdagavond in de theaterzaal van Huis van Puck oefent o.l.v. dirigente Monique Appels en met muzikale begeleiding van Paula van Hoesen (piano/accordeon). Het is een gezellige groep van 18 vrouwen en 2 mannen. Het repertoire is vierstemmig en veelzijdig; van popmuziek tot licht klassiek. Vooral mannenstemmen zijn van harte welkom!

Meer informatie

Meer huisgenoten