Mime-fullness

Mime-fullness is een nieuw bewegingspromma in ontwikkeling, voor ontdekking en verbetering van houding en beweging.
Rob Mattijssen, fysiomanueel therapeut en Sjoerd Schwibettus, mime acteur en theaterdocent bundelen hun krachten: in samenwerking worden fysiotherapie en mime corporel op elkaar afgestemd. De keten van beweging van het hele lichaam is uitgangspunt voor deze dynamische groepstraining. De inzichten en techniek vanuit de Mime corporel en de fysiomanuele therapie zorgen voor besef, verbetering en hanteren van het motorisch handelen (lopen, gewicht hanteren, het articuleren van gewrichten en evenwicht.)

Naar de website

Mail voor meer informatie en aanmelding

 

Meer huisgenoten